Strefa odpoczynku.

Taka chwila zdarza się jedna na milion lat, cisza aż w uszach piszczy. Sennie się zrobiło, błogo, domowo, przytulnie. Odetchnęłam głęboko, przymknęłam oczy i pomyślałam że muszę Wam o tej chwili napisać.Biegnę codziennie. Od rana gonitwa za Zuzią i szczeniaczkiem którego ostatnio kupiliśmy. Obie istotki są słodkie i chce się spędzać z nimi czas ale o 5.30 latać ze ścierką i wycierać psie plamy, aby młodzież w nie nie weszła, to nie jest poranek marzeń.
Potem gonitwa do przedszkola, tu towarzyszy nam wesoły nastrój, śpiewamy podskakujemy.  Praca oddech zostawia na moich plecach, wiem, że muszę szybko wracać. Dobiegam  do domu, nie wiem w co ręce wsadzić.  Obowiązki domowe, wysyłka paczek, malowanie, szlifowanie,olejowanie. Biegnę tak prędko przez dzień, że potykam się o kapcie rozwalone przez Pioruna w salonie. Czasem się gubię w natłoku myśli i spraw, czasem o czymś zapomnę i puszczę sobie pod nosem soczystą wiązankę. 

Nagle z tego maratonu wyrywa mnie głos...
"Jadę po piłę..."

Nagle cisza, taka że w uszach piszczy. Słońce delikatnie przebija się przez drzewa. Jesień-myślę. Staję po środku salonu, przeciągam się. Piorun gryzie świńskie ucho, temu to dobrze, nic nie musi. Szukam tych cholernych kapci co to rozwleczone po całym domu. Zaparzam herbatę.

Dylemat...iść z herbatą do komputera, czy usiąść na chwilkę w fotelu. 
Jestem sama...przez chwilkę i ja nic nie muszę . Nikt nie chrząknie, że za długo siedzę, nikt nie krzyknie "maaamooo siku", pies ma ucho...też nie będzie nic chciał.

Siadam.

Świat się zatrzymał. Słodzę miodem herbatę, leniwie mieszam. Przymykam oczy. To się chyba relax nazywa???:)

Wertuję książkę, inspirujące przepisy kulinarne sprawiają że burczy w brzuchu. Wstaję po pierniczki. Jem powoli, delektuję się-to tak można?
Chwilo trwaj.

Taki moment oddechu, nastraja mnie pozytywnie. W głowie już kiełkują nowe pomysły. Nagle zaczynam planować Święta, wyobrażać sobie tą całą magię. Pierwsze Boże Narodzenie w nowym domu.


-------------------------------

Ten mój kącik odpoczynkowy powstał spontanicznie. Na 
wypatrzyłam fotel. Tak bardzo go zapragnęłam, że wydałam całą imieninową kasę na niego hahah.
I mam moje magiczne miejsce, moją strefę oddechu od natłoku spraw. 

Śmietankowy Dom

Autorka bloga:
Śmietankowy Dom – DIY • Livestyle • Handmade • Rękodzieło

79 komentarzy:

 1. Piękny fotel! Chciałabym taki! Wiesz moja droga, przyjdzie taki czas, że z rozrzewnieniem wspomnisz tę codzienną gonitwę, to tylko kwestia czasu :), ten harmider sprawia, ze dom żyje i tak ma być! Pozdrawiam ciepło Dora

  OdpowiedzUsuń
 2. Ale Mecyje mają fajne i oryginalne rzeczy :) Bardzo podobała mi się różowa klatka dla ptaków, ale niestety chwilowy brak gotówki mnie jej pozbawił i ktoś inny został jej posiadaczem - no ale może jeszcze kiedyś znajdę podobną :)

  OdpowiedzUsuń
 3. Fotel cudowny! Ja ostatnio marzę o bujanym białym;-)Dobrze jest mieć takie miejsce w domu. A co do zwierzaka, ostatnio tez kupilismy szczeniaka i wiem co przeżywasz kobieto!buziaki!

  OdpowiedzUsuń
 4. Jak ja dobrze Cię rozumiem☺

  OdpowiedzUsuń
 5. Śliczny fotel. Szkoda tylko, że tak mało czasu na siedzenie w nim.

  OdpowiedzUsuń
 6. Czasami trzeba zwolnić i złapać głęboki wdech, odpocząć, zrelaksować się, właśnie wtedy przychodzą najlepsze pomysły, a święta już za pasem.U mnie też będą pierwsze w nowym domu, aż się wierzyć nie chce, ale naprawdę jestem u siebie,bosko :-) Życzę Ci kochana wielu takich Twoich chwil, które będą ładowały Ci bateryjki ;-) Fotel cudo!

  OdpowiedzUsuń
 7. Great post. I was checking continuously this blog and I'm impressed! Very useful information specially the last part :) I care for such information much. I was looking for this certain information for a long time. Thank you and best of luck. aol.com mail login sign

  OdpowiedzUsuń
 8. I just wanted to thank you very much once again. Thank you for all your work on this website. You can get a Turkey e visa anywhere with an internet connection and computer , laptop in less than 1 hour quick processing, your Turkish e visa should be ready.

  OdpowiedzUsuń
 9. Thank you The foreign visitors need to apply for visa to Kenya online. That offers them fast and secure visa services. You also can check the al information regarding to visa here to get in the Kenya.

  OdpowiedzUsuń
 10. I wondered about this amazing article.. This is very informative.
  “you are doing a great job, and give us up to dated information”.
  토토

  OdpowiedzUsuń
 11. I have started to read a lot of unique articles on different sites, and I am enjoying that a lot. Although, I must tell you that I still like the articles here a lot. 토토사이트

  OdpowiedzUsuń
 12. What a great explanation in yours posts.. International travelers who wish to travel to Azerbaijan for tourism and business purpose need to apply for Azerbaijan electronic visa through e visa application.

  OdpowiedzUsuń
 13. I was impressed by your writing. Your writing is impressive. I want to write like you. 토토사이트

  OdpowiedzUsuń
 14. great & nice articles with a lot of information to read...great people keep posting and keep updating people..thank you , Hello, this is very useful material. 스포츠토토존

  OdpowiedzUsuń
 15. Wonderful! A very informative article. Yes , this is exactly the same article which I was trying to find . Vietnam visa US passport holders can easily get a Vietnam visa. And it is compulsory for all the USA citizens.

  OdpowiedzUsuń
 16. You have read many valid points in this article, which I am confident will be enjoyed by your readers. Travelers have the option of applying for a Turkish Visa online from anywhere in the world, as long as they have an internet connection and valid documents.

  OdpowiedzUsuń
 17. Congratulations on your article, it was very helpful and successful. 43997623af95465cb4743d830265269c
  numara onay
  website kurma
  website kurma

  OdpowiedzUsuń
 18. Thank you for your explanation, very good content. 762b03c75707260f2cfafab00926b2f6
  altın dedektörü

  OdpowiedzUsuń
 19. Początkowo myślałam, że na pierwszym zdjęciu ma Pani prawdziwego kanarka. W sumie nie chciałaby Pani jakiegoś zwierzaka? Moim zdaniem wtedy życie jest o wiele lepsze! Obecnie w internecie można znaleźć wiele ogłoszeń, w których ludzie oferują papugi na sprzedaż.

  OdpowiedzUsuń
 20. Your blog is a gem! This post effortlessly navigates complex ideas, making it accessible and engaging. Kudos for the insightful content that keeps me coming back for more.

  OdpowiedzUsuń
 21. Your blog is truly exceptional! The artful fusion of profound knowledge and captivating narration leads to an enthralling expedition of enlightenment and inspiration, taking readers on a journey of discovery that is simply mesmerizing, and leaving them with a fresh take on the power of language.

  OdpowiedzUsuń
 22. In your blog, I discover a literary refuge where each post delves into intellectual realms. Your remarkable skill in presenting complex ideas with simplicity is truly commendable. I eagerly look forward to more enlightening insights in your digital haven.

  OdpowiedzUsuń
 23. Impressive read The seamless integration of facts and personal reflections in your writing makes for a truly engaging experience. I eagerly await more content that challenges conventional thinking. Thanks for sharing your unique perspective it's both refreshing and valuable. Keep up the fantastic work.

  OdpowiedzUsuń
 24. Good day! Tһis post coᥙld not be wгitten any bеtter!
  Reading thios post reminds me of mу ցood old гoom mate!
  He alѡays қept chatting about tһis. I wilⅼ forward thіs post to him.

  Fairly cettain һe will have a good read. Thanks ffor sharing!

  OdpowiedzUsuń
 25. Riveting and thought-provoking! The article seamlessly weaves real-life experiences into a compelling narrative, providing a unique perspective. The author's storytelling prowess captivated me throughout, blending information with emotion. A well-crafted piece that leaves me eager for more content of this caliber.

  OdpowiedzUsuń
 26. Hello! I'm thrilled to have stumbled upon your site while searching on Askjeeve. Your post is absolutely fantastic, and your blog is a wonderful source of entertainment. The theme and design are particularly noteworthy. Though I can't browse it extensively right now, I've bookmarked it and subscribed to your RSS feeds. I'll definitely be back for more when time permits. Keep up the fantastic work!

  OdpowiedzUsuń
 27. "Greetings! 😊 Your blog is truly enlightening! Your elucidation of the subject matter is remarkably lucid, rendering it comprehensible to all. I especially enjoyed the integration of tangible examples, rendering the concepts vivid. Your prose sustained my interest from commencement to closure, and I was captivated throughout. Furthermore, your congenial demeanor renders intricate notions seem accessible. I am enthusiastic to apply some of these methodologies in my own pursuits! Gratitude for disseminating your erudition. Anticipating with excitement more of your contributions. Keep up the exemplary work! 👍"

  OdpowiedzUsuń
 28. Ten komentarz został usunięty przez autora.

  OdpowiedzUsuń
 29. I'm accustomed to writing blogs, and I genuinely appreciate your outstanding content. This captivating article has sparked my interest. I've developed a routine of bookmarking your website and keeping myself informed with new information, usually on a weekly basis. Also, I've subscribed to your RSS feed. "Azerbaijan visa for Indian nationals is obtainable online. Simplify the process with e-Visa facilities. Ensure smooth travel arrangements by adhering to Azerbaijani visa regulations for Indians."

  OdpowiedzUsuń
 30. I'm consistently impressed by the caliber of your blog! Your eloquent writing style and thoughtful analysis make every post a pleasure to read. From practical advice to profound reflections, your content resonates deeply with me. Your passion for sharing knowledge is truly inspiring, and I'm grateful for the enriching experience your blog offers. Keep up the fantastic work!

  OdpowiedzUsuń
 31. In your latest blog installment, you embark on a literary exploration, deftly traversing the territories of intellect and emotion. The seamless blend of profound reflections and personal anecdotes is truly striking. Each sentence unfolds like a stroke of inspiration, weaving a narrative that deeply resonates.

  OdpowiedzUsuń
 32. Reading your blog post feels like embarking on a journey through the tapestry of human consciousness, each thread a revelation. Your authenticity is palpable, infusing depth into every word written. This piece strikes a chord, prompting introspection and fostering connection. Thank you for sharing this masterpiece, a testament to the timeless power of sincere expression amidst the digital noise.

  OdpowiedzUsuń
 33. This article provides an intriguing perspective on a frequently overlooked topic. Your thoughtful examination adds depth and interest, presenting an alternative viewpoint for readers to ponder. The clarity of your expression captivates attention, inviting deeper exploration of the subject matter. Your unique approach fosters curiosity and encourages reflection, creating a truly enriching experience.

  OdpowiedzUsuń
 34. Reading through this blog post is like embarking on a voyage of self-discovery. Each paragraph unfolds like a map, guiding the reader through the twists and turns of introspection. It's akin to wandering through a labyrinth of thought, with each word illuminating the path ahead. The writer's ability to convey profound ideas with such clarity is truly remarkable. After immersing myself in this narrative, I emerge with a renewed sense of purpose and understanding. Thank you for sharing this enlightening journey.

  OdpowiedzUsuń
 35. Engaging with your blog post is like wandering through the corridors of my own mind. It resonates with the essence of introspection, inviting us to delve into the intricacies of our existence. Each sentence reveals a layer of contemplation, painting a portrait of shared experience. Thank you for crafting such compelling prose that inspires reflection and celebrates the richness of human thought.

  OdpowiedzUsuń
 36. This article deeply moved me, capturing the essence of our shared humanity with remarkable clarity. It serves as a poignant reminder of the beauty found in life's ordinary moments. The author's profound insights gently encourage introspection, urging us to appreciate the simplicity amidst life's chaos. Reading this felt like a soothing balm for the soul, igniting a sense of gratitude for life's intricacies. It's akin to having a heartfelt conversation with a dear friend, leaving me inspired to seek joy in life's imperfections. An absolute treasure trove of wisdom.

  OdpowiedzUsuń
 37. This article beautifully navigates through uncharted territories, illuminating paths of discovery and introspection. Its prose is like a gentle breeze, stirring curiosity and prompting reflection. Each paragraph unfurls a tapestry of thoughts, weaving together disparate threads into a cohesive narrative. It's a testament to the author's mastery of language and their ability to transport readers to realms beyond the ordinary.

  OdpowiedzUsuń
 38. Outstanding job on this post! 👏 Your fresh perspective offers a new lens through which to view the topic, simplifying complex ideas effortlessly. Your writing style is clear and engaging, appealing to readers from all backgrounds. The practical examples and valuable insights you've provided are exceptional. Essential reading for anyone eager to expand their understanding. Keep up the excellent work, eagerly anticipating your next articles!

  OdpowiedzUsuń
 39. Superb article! Your writing captures the core of the subject and offers perceptive points that engage the reader. I admire the clear and concise language that simplifies complex topics. Your well-considered analysis and pertinent examples add depth, making the content both enlightening and enjoyable. The smooth progression keeps the reader engrossed from start to finish. Appreciate the fresh perspective! Looking forward to your next piece. Continue the excellent work!

  OdpowiedzUsuń
 40. Well done on this post! 👏 Your unique viewpoint adds to the conversation and simplifies difficult concepts. Your writing is intriguing and easy to read, making it suitable for a wide range of readers. It is really admirable that you gave these useful examples and advice. A must-read for everyone eager to learn more. I look forward to reading your upcoming posts with great anticipation—keep up the fantastic work.


  OdpowiedzUsuń
 41. Bravo on this exceptional post! Your ability to elucidate intricate concepts with such clarity is remarkable. I was drawn in by your engaging writing style, which made the content both informative and enjoyable. Your insights are invaluable, and I'm eager to put them into practice. Looking forward to your future posts with great anticipation. Keep up the outstanding work.

  OdpowiedzUsuń
 42. This blog post really touched my heart. It's a beautiful reminder of the importance of slowing down and enjoying the simple things in life. In our fast-paced world, we often get caught up in the whirlwind of activity and forget to take a moment for ourselves. Your reflections on balancing ambition with mindfulness are truly inspiring. Thank you for sharing such heartfelt and insightful thoughts. Posts like these encourage us to pause and appreciate the true essence of life.

  OdpowiedzUsuń